ADL kursus (Almindelig Daglig Levevis)

Kurset henvender sig til blinde og svagsynede, der på trods af deres synshandicap fortsat ønsker at klare de daglige funktioner som madlavning, rengøring m.m. Der undervises i kompenserende teknikker i madlavning, ophældning, spisning m.m., hvor der tages højde for synshandicappet.

Antal deltagere: 4

Varighed: 4 uger med undervisning 1 gang ugentlig á 5 timer

Undervisere: Synsafdelingens medarbejdere

Sted: Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning

Visitation til kurserne for blinde og svagsynede sker efter henvendelse til:
Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. 96 28 49 00

Pris: Det er gratis at deltage i kurserne, og transportudgifter refunderes efter gældende regler