Fritagelse fra Digital Post

06-03-2014

Fritagelse fra Digital Post

Fra 1. marts 2014 kan man søge fritagelse fra at bruge Digital Post, dvs. at kunne modtage al post fra det offentligt digitalt.
Fritagelse skal søges i Borgerservice i ens hjemkommune.

Borgerservice er behjælpelig i forhold til digital post. Hvis man efter denne hjælp fortsat ikke kan bruge sin digitale postkasse,
kan man enten give andre (fx. et familiemedlem) læseadgang, eller man kan blive fritaget helt fra at modtage posten digitalt.


For at blive fritaget skal der være en gyldig grund. Der kan f.eks. være tale om:

  • At man har en kognitiv funktionsnedsættelse
  • At man har en fysisk funktionsnedsættelse
  • At man ikke har adgang til computer med internetforbindelse i sit hjem.
  • At man er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark.
  • At man ikke har længere fast ophold i Danmark.
  • At man har sproglige barrierer, som gør, at man har svært ved at forstå teksterne i Digital Post.
  • At man har vanskeligt ved at få NemID, fx. fordi man opholder sig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, som kan udlevere NemID. Eller hvis man ikke har pas eller kørekort og derfor skal møde personligt op for at få NemID, men man samtidig på grund af sygdom er bundet til hjemmet.
  • At man bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kB/s.
     

Fra 1. november 2014 skal alle borgere, der har mulighed for det, have en digital postkasse.