Tilbud til borgere med ADHD, ADD & ASF bliver permanent på Center for Kommunikation

15-10-2019

Vi har på CfK i 2019 gennemført Projekt ADHD, ADD & ASF, som er et tilbud til borgere med de nævnte diagnoser.
Projektet har været en stor succes, hvorfor der er truffet beslutning om at gøre tilbuddet permanent.
Læs mere om tilbuddet her: (fil ADHD.pdf)