Amyotrofisk lateral sclerose

Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) er en progredierende, neurologisk lidelse, som kan medføre dysartri.

Logopæden vurderer og beskriver de kommunikative vanskeligheder, og på baggrund heraf tages der stilling til, om der er behov for logopædisk undervisning og vejledning.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov. Der vejledes og undervises i kommunikationsstrategier og alternative kommunikationsmuligheder.

Hvis det skønnes, at der er behov for teknologiske kommunikationshjælpemidler, inddrages Handicapteknologiafdelingen. Her vurderes ved hjælp af en afprøvning, hvilke kommunikationshjælpemidler, der er relevante. Efterfølgende undervises der i det teknologiske udstyr og det tilpasses løbende.

De pårørende inddrages i undervisningen.

Det er et mål, at borgeren med ALS og de pårørende får det bedst mulige grundlag for at kommunikere på trods af sygdommen.

Undervisningsforløbet bliver tilrettelagt individuelt, og der vil være kontakt løbende med borgeren og dennes familie i hele sygdomsforløbet.

 Logopæden er en del af det tværfaglige team på Regionshospitalet Holstebro og samarbejder desuden med ALS-konsulenterne i Muskelsvindfonden.