Amyotrofisk Lateral Sklerose

Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) er en progredierende, neurologisk lidelse, som blandt andet kan medføre kommunikative vanskeligheder samt funktionsnedsættelser i arme og ben.

Tilbuddet til borgere med ALS på Center for Kommunikation sker i et samarbejde mellem Taleafdelingen og Handicapteknologiafdelingen.

Der ydes talepædagogisk vurdering, rådgivning og undervisning. Der orienteres om, hvordan sygdommen påvirker talen, samt vejledes og undervises i kommunikationsstrategier og i kommunikationshjælpemidler.

Kommunikationshjælpemidler vil ofte dreje sig om en kombination af lavteknologi, f.eks. bogstavtavler og sætningstavler såvel som teknologiske løsninger som f.eks. en lightwriter eller et kommunikationsprogram til tablet eller computer.
Der kan endvidere være behov for alternativ betjening af computeren som:

  • alternativ mus og tastatur
  • kontaktstyring
  • hovedstyring
  • øjenstyring.

Ved behov for kommunikationshjælpemidler iværksættes en udredning af de kommunikative vanskeligheder og afprøvning af relevante kommunikationshjælpemidler. Stillingstagen til bevilling sker i hjemkommunen.

Undervisning i brugen af hjælpemidlerne tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens dagligag, forudsætninger og behov.
De pårørende og hjælperne inddrages ligeledes i undervisningen, hvor der for eksempel undervises i brugen af udstyret og i kommunikation ved nedsat eller manglende tale. Der vil gennem hele sygdomsforløbet ske en løbende opfølgning og tilpasning af hjælpemidlerne, som behovet for hjælp ændrer sig.

Der samarbejdes med ALS-teamet på Regionshospital Holstebro, ALS-konsulenter ved Rehabiliteringscenter for Muskelsvind samt med relevante fagpersoner i kommunerne.