Anvendelse af høreapparat.

For at der kan opnås den bedste effekt af høreapparatbehandling tilbydes undervisning i brug af høreapparat til alle høreapparatbrugere. Pårørende kan også deltage.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt og gives efter aftale her på Center for Kommunikation, på træffestederne eller efter aftale i hjemmet.

I undervisningen gives viden om:

  • Høretabet
  • Skelneproblemer
  • Høreapparatets muligheder og begrænsninger
  • Betjening
  • Vedligeholdelse
  • Kommunikation
  • Muligheder for høretekniske hjælpemidler

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Kommunikation på tlf. 96 28 49 00 eller på mail cfk@herning.dk.

Se folder "Få større udbytte af dit høreapparat" under foldere nederst på siden.