Tilbud til børn

Høreafdelingens tilbud til børn ydes til barnet og barnets familie, til barnets daginstitution eller skole samt som konsulentbistand i forhold til hjemkommunens hørekonsulent m.fl.

Borgere, pårørende og støttepersoner kan frit henvende sig til Center for Kommunikation og bede om rådgivning og vejledning.

Der tilbydes:

  • Generel rådgivning til det hørehæmmede barn, til familien og til diverse fagpersoner
  • Vejledning vedrørende høretekniske hjælpemidler i henhold til serviceloven
  • Efter aftale med lokal PPR-konsulent udredning og afprøvning af høretekniske hjælpemidler i hjemmet, i skolen eller på institutionen.
  • Vurdering vedrørende indretning lokaler
  • Besøg på skoler og institutioner med henblik på vurdering af barnets primærlokale(r) ofte med inddragelse af firma med særlig viden om problemstillingerne

Center for Kommunikations konsulent på høre-børneområdet kan efter konkret aftale med det lokale PPR-kontor inddrages i andre opståede problemer i relation til et hørehæmmet barn

Til lærere og pædagogisk personale, der har børn / elever med høretab, tilbydes en kursusdag.
Kurset afholdes 2. tirsdag i juni måned.
Se folder om "Kursus for lærere og pædagogisk personale" under kurser nederst på siden.

Center for Kommunikation har samarbejde med de kommunale pædagogisk psykologiske rådgivninger. Der afholdes netværksmøder med PPR-hørekonsulenterne 2 gange årligt.