Døvblindhed

Døvblindhed er betegnelsen for et i alvorlig grad kombineret syns –og høretab.

I Center for Kommunikation er der nedsat et team bestående af en medarbejder fra henholdsvis høre- og synsafdelingen.

Center for Kommunikation varetager følgende opgaver:

Der foretages udredning af behov for kontaktperson til personer med kombineret syns- og hørehandicap

Der ydes undervisning og supervision til kontaktpersoner til døvblinde

Der ydes rådgivning og vejledning til døvblindblevne

Der afholdes temadage om døvblindhed for fagfolk, som kommer i forbindelse med personer med kombineret syns– og høretab.