Erhvervet døvblindhed - kombineret høre- og synsnedsættelse.

Døvblindhed er betegnelsen for et i alvorlig grad kombineret syns– og høretab.

Når en høre- og synsnedsættelse optræder sammen, forstærker de hinanden og danner tilsammen en helt særlig funktionsnedsættelse, nemlig døvblindhed. Når sansetabene optræder efter, at sproget er udviklet, enten tegnsprog eller verbalt sprog, taler man om erhvervet døvblindhed.

Erhvervet døvblindhed fordeler sig på alle aldersgrupper. Man taler om døvblindhed, når den kombinerede høre- og synsnedsættelse giver alvorlige problemer i dagligdagen i forbindelse med tilegnelse af information, kommunikation og mulighed for at færdes selvstændigt.

I Center for Kommunikation er der nedsat et team bestående af en medarbejder fra henholdsvis høre- og synsafdelingen.

Center for Kommunikation varetager følgende opgaver:

  • Der foretages udredning af behov for kontaktperson til personer med kombineret syns- og hørehandicap
  • Der ydes undervisning og supervision til kontaktpersoner til døvblinde
  • Der ydes rådgivning og vejledning til døvblindblevne
  • Der afholdes temadage om døvblindhed for fagfolk, som kommer i forbindelse med personer med kombineret syns– og høretab.


Se link til Videnscentret for Døvblindblevne under links.