Dysartri

Dysartri er en motorisk talevanskelighed forårsaget af en skade i centralnervesystemet.

Taleorganerne (læbe, tunge, kæbe, gane, svælg og stemmebånd) fungerer ikke optimalt. Skadens placering i hjernen er bestemmende for, hvordan dysartrien viser sig.

Der skelnes mellem:

  • akut opstået dysartri – f.eks. efter en trafikulykke, blodprop eller hjerne-blødning
  • fremadskridende dysartri – f.eks. ved ALS, Parkinsons Sygdom, Chorea Huntington og andre neurologiske lidelser.

Ved dysartri kan tale- og stemmefunktion være påvirket på flere måder

Logopæden undersøger og beskriver vanskelighederne ved hjælp af anerkendte og standardiserede test.
Herefter vurderes, om der skal iværksættes undervisning, rådgivning eller vejledning.

Der udarbejdes en individuel undervisningsplan i samarbejde med den dysartriramte.

Undervisningens mål er at udvikle talen så optimalt som muligt.

I nogle tilfælde kan teknologisk udstyr eller andre hjælpemidler være en støtte for kommunikationen.

Undervisningen kan foregå som individuel undervisning eller i mindre grupper.