Handicapteknologi

Handikapteknologiafdelingen arbejder med særlige IT-løsninger til borgere med kommunikationshandicap.

Tilbuddet er rettet mod borgere med væsentlig nedsat tale, høre, syns- eller skrivefunktion, hvor hjælpemidlerne i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af den varigt nedsatte kommunikationsevne.

Vi varetager opgaver i henhold til Lov om specialundervisning for voksne samt rådgivning og vejledning i henhold til servicelovens bestemmelser. Desuden varetages opgaver indenfor beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Afdelingen har et repræsentativt udvalg af hjælpemidler.
Eksempler herpå er:

 • Alternativ betjening af computer f.eks.:
  • Alternativ mus og tastaturer
  • Kontaktstyring
  • Hoved og øjenstyring
 • Specialprogrammer med forstørrelse, oplæsning og skrivestøtte
 • Særlige kommunikationsprogrammer til computer
 • Løsninger baseret på tablets og handicapkompenserende apps
 • Kommunikationsbøger og bogstavtavler
 • Talemaskiner og kommunikatorer

Desuden arrangeres kurser inden for området gerne efter henvendelse fra eksterne samarbejdspartnere.