Handicapteknologiafdelingens opgaver

  • Rådgivning / vejledning om anskaffelse og indførelse af særlige informationsteknologiske hjælpemidler.
  • Afprøvning, vurdering og sagbehandling af særlige informationsteknologiske hjælpemidler og forbrugsgoder i henhold til § 112 og § 113 i lov om social service.
  • Specialundervisning i brug af særlige informationsteknologiske hjælpemidler.
  • Indsamle og formidle viden om særlige informationsteknologiske hjælpemidler.
  • Etablere kurser på området.
  • Afholde informationsmøder m.v. for personale og brugergrupper.
  • Udlåne udstyr til afprøvning og til enkelte udviklingsprojekter.
  • Administrere en genbrugsordning på området.