Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgivningen er et tværfagligt team bestående af afdelingsleder, ergoterapeut, BA. psykolog, audiologopæd, speciallærer og sekretær.
Der er tilknyttet socialrådgiver og neuropsykolog.
 
Borgere og pårørende kan selv henvende sig til Center for Kommunikation.
 
De fleste senhjerneskadede og deres pårørende får oplysning om vores tilbud gennem hospitaler, sagsbehandlere, egen læge, og hjerneskadekoordinator.
 
Vores målgruppe er voksne med en let til middelsvær senhjerneskade.
Hjerneskaden kan være opstået som følge af:

 • Blodprop
 • Hjerneblødning
 • Tumor
 • Infektioner
 • Traumer, f.eks efter trafikuheld.
 • Neurologiske sygdomme

Som følge af hjerneskaden kan man få nogle kognitive vanskeligheder, som viser sig ved, at man kan have besvær med:

 • Opmærksomhed, koncentration
 • Hukommelse
 • Overblik og planlægning
 • Initiativ
 • Læse-/skrive-/regne-funktion
 • Nyindlæring
 • Træthed
 • Tempo

Ofte ses der personligheds- følelsesmæssige ændringer, manglende indsigt i og erkendelser for de ændringer, som skaden har medført.

Hjerneskaderådgivningen tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til voksne med erhvervet hjerneskade.

Kontakt afdelingsleder Kathrine Anderskou for nærmere oplysninger.