CfK-Høreklinik Herning

CfK-Høreklinik er et offentligt behandlingstilbud til borgere bosiddende i Region Midtjylland. Behandlingen foregår i henhold til sundhedslovens § 70 a.

CfK- Høreklinik samarbejder med de audiologiske afdelinger på sygehusene i Region Midt – Holstebro, Viborg og Århus.  Der er således samarbejde med lægerne på de audiologiske afdelinger, samt med praktiserende læger og ørelæger i regionen.

Behandling og udlevering af høreapparater er gratis.

På CfK-Høreklinik foretages:

  • Udredning af hørestatus og behov i forhold til høreapparatbehandling
  • Undersøgelse af mellemøret
  • Høreprøve og skelnetest
  • Forklaring af hørelse
  • Samtale omkring høreapparater
  • Udlevering og instruktion i brug af høreapparater
  • Efterfølgende kontrol

Høreapparatbehandling
Første gangs brugere skal henvises af praktiserende ørelæge. Henvisningen skal tilsendes.

Anden gangs brugere kan henvende sig direkte til CFK-Høreklinik uden henvisning.

Se folder "Hvis du skal ha´ høreapparat" under foldere nederst på siden.

Ventetid:

Ventetiden er på 20 uger i CfK-Høreklinikken.