Høretekniske hjælpemidler

Udover høreapparater findes der en lang række tekniske hjælpemidler, som kan lette hverdagen for mennesker med høreproblemer.

Høretekniske hjælpemidler bevilges efter forskellig lovgivning. Der skal tages udgangspunkt i, i hvilken sammenhæng hjælpemidlet skal kompensere for høretabet. Hovedområderne er personlige hjælpemidler, arbejdsrelaterede hjælpemidler og hjælpemidler til brug i uddannelse.

Personlige hjælpemidler                     
Høretekniske hjælpemidler til personlig brug bevilges af bopælskommunen i henhold til lov om social service § 112.
Eksempler på hjælpemidler i hjemmet er alarmeringssystemer - vækkeur, dørkald - forstærkersystemer til TV, radio og telefon samt kommunikationssystemer.      

Brugere, der har behov for høretekniske hjælpemidler, kan henvende sig i telefontiden, hos den lokale hørepædagog eller i en træffetid med henblik på rådgivning om høretekniske hjælpemidler.

Der er mulighed for at få demonstreret og afprøvet høretekniske hjælpemidler i vores udstillingslokale på Center for Kommunikation. Hvis man ikke kan komme ind på Center for Kommunikation, kan det ske i forbindelse med et hjemmebesøg.

I forhold til ansøgning om et hjælpemiddel foretages en udredning for at afdække behovet, hvorefter der foretages afprøvning af det relevante hjælpemiddel. På baggrund af udredningen og afprøvning kan der sendes en udtalelse til din kommune.

Hjælpemidler til brug i arbejde
Hjælpemidler / arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning bevilges af jobcentret i bopælskommunen i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100.

Eksempler på hjælpemidler / arbejdsredskaber er halsslynger til mobiltelefon, kommunikationssystemer, særlige høreværn samt ofte også individuelle løsninger tilpasset arbejdsfunktionen.

Der henvises til i øvrigt til afsnittet – ”Tilbud til erhvervsaktive”.

Hjælpemidler i uddannelse
Hjælpemidler / undervisningsudstyr søges på uddannelsesstedet og bevilges af Kvalitets- og Uddannelsesstyrelsen.

Der henvises til afsnittet – ”Tilbud til unge”

Om hjælpemiddeltyper se link til "Hjælpemiddelbasen" under links.