Huntington Chorea

Huntington Chorea er en progredierende, neurologisk lidelse, der som oftes medfører kommunikative vanskeligheder og dysartri.

Logopæden undersøger og vurderer de kommunikative vanskeligheder, og på baggrund heraf tages der stilling til, om der er behov for undervisning.

Personen og de pårørende orienteres om, hvorledes sygdommen påvirker det talte sprog og eventuelt andre kognitive funktioner.

Undervisningens mål er at styrke eller vedligeholde evnen til at kommunikere.  De pårørende kan inddrages i undervisningen, så de sammen med den ramte får det bedst mulige grundlag for at kommunikere på trods af sygdommen.

Der gives vejledning til pårørende og personlige hjælpere.

Undervisningen tilrettelægges som individuel undervisning.

Såfremt der er behov for teknologiske kommunikationshjælpemidler, iværksættes en afprøvning i samarbejde med Handicapteknologiafdelingen på Center for Kommunikation.