IT til blinde og svagsynede

Rådgivning om IT til blinde og svagsynede sker i et tæt samarbejde mellem Synsafdelingen og Handicapteknologiafdelingen.

Handicapteknologiafdelingen rådgiver, afprøver, bevilger og underviser i brugen af særlige informationsteknologiske hjælpemidler efter Lov om social service.
For svagsynede drejer det sig oftest om tilpasning af programmer på brugerens pc, eventuelt suppleret med et særligt forstørrelsesprogram.

For blinde og stærkt svagsynede kan der desuden blive tale om særligt udstyr som syntetisk tale eller punktdisplay (Braille).

IT-hjælpemidler til blinde og svagsynede bevilges som hovedregel som udlån, jævnfør servicelovens §§ 112-113.