Kommunikationsudredning af børn med sproglige vanskeligheder

Kommunikationsudredning tilbydes børn, der på grund af deres sproglige vanskeligheder har behov fro informations- og kommunikationsteknologi (IKT). IKT kan bruges til kommunikaiton samt til strukturering og planlægning.

Er der tidligere udarbejdet en beskrivelse af barnets kommunikative ressourcer, kan der umiddelbart sættes en afprøvning i stand. Det foregår typisk ved et besøg i Handicapteknologiafdelingen, hvor familie og institutioner kan deltage.

Efter behov kan der efterfølgende i samarbejde med familien og institutionen, foretages en afprøvning i barnets naturlige omgivelser. Afprøvningen følges og støttes i den aftalte periode, inden der tages stilling til en eventuel bevilling af hjælpemidler.

Der findes flere typer hjælpemidler til børn afhængig af deres behov. Det kan være symboler på laminerede kort, der kan indgå, som elementer på forventningstavle eller i en kommuniktationsbog. Symbolerne kan også benyttes på andre måder. Der kan også være tale om en elektronisk løsning, hvor symbolerne er bygget op, som en talemaskine eller som dagbog på f.eks en iPad.

Lovgivning: Lov om social service § 112 og lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20 stk. 2.

Henvendelse om afklaring af hjælpemidler kan ske ved en telefonisk henvendelse eller elektronisk ansøgning til afdelingen.