Læse- og stavevanskeligheder

Voksne med svære læse- og stavevanskeligheder kan henvende sig på Center for Kommunikation for at få afdækket de aktuelle læse-, stave- og skrivefærdigheder.

I meget specielle tilfælde kan skolebørn med specifikke læse- og stavevanskeligheder henvises af PPR.

Tale-læsepædagogen søger gennem en samtale at danne sig et indtryk af elevens skolegang, tidligere beskæftigelse, eventuelle erhvervsønsker og fremtidige muligheder.

Efter undersøgelsen udarbejdes en rapport, der indeholder testresultater, vurdering af skriftsproglige potentialer, forslag til handleplan og vurdering af fremtidige muligheder.

Hvis der er behov for det, kan der tilbydes en uddybende samtale om undersøgelsens

konklusion.

Der kan visiteres til yderligere afprøvning eller undervisning i kompenserende hjælpemidler.

Studievejledere, sagsbehandlere fra jobcentre og kommuner og eleven selv kan henvende sig.