Læse-stavevanskeligheder

Handicapteknologiafdelingen tager sig i samarbejde med Taleafdelingen af borgere med læse-stavevanskeligheder.

Borgere med læse-stavevanskeligheder kan frit henvende sig for at få en tid til en udredning af læse-staveproblemerne. Efter modtagelse af ansøgning indkaldes borgeren til afprøvning.

I afprøvningen vurderes læsevanskelighederne og behovet for IT-hjælpemidler. Vurderer vi, at borgeren kan have gavn at IT-hjælpemidler, sendes en udtalelse til hjemkommune.

Det er bopælskommunen, der bevilger IT-hjælpemidler og træffer afgørelse om bevilling af hjælpemidler. Bevilges IT-hjælpemidler kan Center for Kommunikation indkøbe, installere og undervise i brugen af hjælpemidlerne.

En ansøgning om IT-hjælpemidler vedrører kun kompenserende programmer. Ifølge Servicelovens §113 kan computer ikke bevilges.

Hvad tilbydes i en afprøvning?

  • Afdækning:
    • En samtale om behovet for at læse og skrive i borgerens dagligdag.
    • En test af læse- og staveniveau.
  • IT-afprøvning:
    • Hvis læse-stavevanskelighederne kan afhjælpes med it-hjælpemidler, afprøver forskellige hjælpemidler, der kan kompensere for vanskelighederne.
    • Udlevering og instruktion i brug af hjælpemidlerne.

Tilbuddet gives i overensstemmelse med Servicelovens §112 og §113.

Hvis henvendelse vedrører beskæftigelse og erhverv, skal det lokale Jobcenter kontaktes.