Laryngectomerede (strubeopererede)

Ved laryngectomi fjernes strubehovedet, fordi en intensiv strålebehandling ikke har været tilstrækkelig til at behandle strubekræft.

Der skabes et åndehul på halsens forside lige over brystbenet (stoma). Da stemmebåndende er fjernet, vil personen ikke længere være i stand til at frembringe talestemme på naturlig vis.

Denne operation foregår på Regionshospitalet i Århus. Inden operationen tilbydes alle rådgivning og samtale med Center for Kommunikations konsulent, som selv er strubeopereret.

Efter operationen lærer den laryngectomerede at kommunikere igen med vibratorstemme, spiserørsstemme eller ventilstemme alt efter mulighed og ønsker.

Målet med den logopædiske undervisning er at gøre den laryngectomerede i stand til at kommunikere så godt og ubesværet som muligt.

Undervisningen påbegyndes under indlæggelsen, og fortsætter derefter på Center for Kommunikation regi efter behov.

Undervisningen foregår som individuel undervisning eller i gruppe. Desuden tilbydes der relevante kurser.

Der ydes rådgivning og vejledning til pårørende efter behov.

Henvisningen til Center for Kommunikation sker via Institut for Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) i Århus.