Ledsageteknik for kontaktpersoner

Kurset henvender sig til personer, der er ansat som ledsager for en blind / svagsynet eller ofte ledsager en blind / svagsynet.
Der undervises i ledsageteknik. Kurset vil være meget praktisk orienteret, hvor kursister skal såvel ledsage som ledsages.

Antal deltagere: Min. 4.

Varighed: 2 timer.

Undervisere: Synsafdelingens medarbejdere.

Sted: Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning.

 Undervisningstilbud til personale er gratis og udbydes efter behov. Henvendelse til Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. 96 28 49 00.