Links

Videncenter for døvblindblevne www.socialstyrelsen.dk
Hjælpemidler og forbrugsgoder https://www.borger.dk
Forhandlerliste Klik her
Lydaviser Klik her
Licensfritagelse for blinde og svagsynede Klik her
Ansøgningsskema  for licensfritagelse for blinde og svagsynede Klik her