Links 
 

Dansk Videncenter for Stammen www.davs.dk
Dansk Videncenter for Ordblindhed www.dvo.dk
Videnscenter for Hjerneskade www.vfhj.dk
Center for Små Handicapgrupper www.csh.dk
Center for Ligebehandling af Handicappede www.clh.dk
Handicapidrættens Videncenter www.handivid.dk
Tilgængelighed til Uddannelse www.tilgaengelighed.dk
Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) www.ikh.rm.dk
Hjælpemiddelinstituttet www.hmi.dk
De Samvirkende Invalideorganisationer www.handicap.dk
Foreningen for Stammere i Danmark www.fsd.dk
Dansk Landsforening for Laryngectomerede www.dlfl.dk
Ordblinde-Dysleksiforeningen i Danmark www.ordblind.dk
Hjernesagen www.hjernesagen.dk
Landsforeningen til bekæmpelse af Hjernesygdomme www.hjerneforum.dk
Foreningen for Genoptræning af Børn og Unge www.hjerneaktiv.dk
Regionshospitalet Hammel Neurocenter www.neurocenter.dk
Vejlefjord Neurocenter og Smertecenter www.vejlefjord.dk
Kræftens Bekæmpelse www.cancer.dk
Muskelsvindfonden www.muskelsvindfonden.dk
Dansk selskab for Forskning i Amyotrofisk Lateral Sclerose www.lemco.dk