Løbsk tale

Løbsk tale er hurtig, uregelmæssig og utydelig tale med sammentrækninger af ord eller gentagelser.

Personer, der har løbsk tale, kan have vanskeligt ved at få struktur på det, der skal udtrykkes. Personen har måske svigtende opmærksomhed og koncentration og kan derfor let miste tråden i samtalen.

Logopæden undersøger de kommunikative vanskeligheder, og det vurderes herefter, om der er behov for undervisning.

Der udarbejdes en individuel undervisningsplan i samarbejde med eleven.

Målet med undervisningen er at bedre talens forståelighed og at give eleven gode strategier for den verbale kommunikation.