Måltidsteknik

Kurset henvender sig til blinde og svagsynede, som på grund af deres synshandicap har fået svært ved at spise, når de ikke længere kan se maden på deres tallerken.

Der undervises i teknikker, som anvendes i forbindelse med et måltid.

Antal deltagere: 2 - 4.

Varighed: 3 x 2 timer.

Undervisere: Synsafdelingens medarbejdere.

Sted: Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning.

Visitation til kurserne for blinde og svagsynede sker efter henvendelse til:
Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. 96 28 49 00.

Pris: Det er gratis at deltage i kurserne, og transportudgifter kan refunderes efter gældende regler.