Mundhuleopererede

En operation i mund eller svælg efter cancer kan medføre vanskeligheder med at tale.

Operationen foregår på Regionshospitalet i Århus, og før operationen tilbydes alle rådgivning af og samtale med en logopæd.
Efter operationen iværksættes den logopædiske indsats så hurtigt som muligt.
Hvis der efter udskrivelsen fortsat er behov for undervisning, fortsættes denne i Center for Kommunikation regi. Undervisningen tilrettelægges som individuel undervisning.

Målet med undervisningen er at begrænse vanskelighederne med at kommunikere og at øge muligheden for igen at deltage i det sociale liv.

Der kan i undervisningsperioden tilbydes afprøvning af relevante kommunikationshjælpemidler.

Der gives rådgivning og vejledning til pårørende.