Pårørende

Pårørende til personer med erhvervet hjerneskade vil ofte have  behov for støtte til at tackle de ændringer i familiens livssituation, som er opstået.
Der er behov for, at de pårørende får konkret viden om de specifikke følgevirkninger af hjerneskaden med henblik på, at de så vidt muligt kan fungere som ressourcepersoner for den hjerneskadede.

I konkrete sager tilbyder Hjerneskaderådgivningen løbende rådgivning og vejledning til nærmeste pårørende f.eks. til ægtefælle og voksne børn.

Der afholdes pårørendekurser efter behov, hvor pårørende har mulighed for at mødes, i forløb, af ca. 7 gange af 2.5 times varighed.

Kursernes indhold vil være omkring  følgende:

  • Viden om hjerneskaders årsager og følger
  • Typiske faser som en pårørende gennemgår
  • Hvilke vanskeligheder er særligt udfordrende for pårørende

Se folder