Påpørende

Vi tilbyder rådgivning og vejledning til pårørende til personer med afasi og dysartri. Formålet er at give de pårørende mulighed for at få indsigt i og forståelse for de vanskeligheder, der kan forekomme efter en hjerneskade og hvordan sprog- og talefunktionen påvirkes.

Pårørende kan lejlighedsvis deltage i undervisningen. Formålet er, at delagtiggøre de pårørende og inddrage dem i samarbejdet omkring det talepædagogiske forløb.

Der arrangeres efter behov kurser for pårørende, hvor der er mulighed for at møde andre mennesker i samme situation.