Pårørendedag for blinde og svagsynede med deres pårørende

Kurset henvender sig til blinde og svagsynede med ægtefælle / samlever, hvor den synshandicappede er folkepensionist.

Kurset indeholder praktiske øvelser, ledsageteknik og samtale om hvordan hverdagen går.

Antal deltagere: 8 blinde / svagsynede med ledsager.

Undervisere: Dansk Blindesamfunds konsulenter og medarbejdere i Synsafdelingen.

Varighed: 6 timer (afholdes en lørdag i tidsrummet kl. 10 - 16).

Sted: Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning.

Visitation til kurserne for blinde og svagsynede sker efter henvendelse til:
Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. 96 28 49 00.

Pris: Det er gratis at deltage i kurserne, og for blinde og svagsynede kan transportudgifter refunderes efter gældende regler.