Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom er en progredierende, neurologisk lidelse, som ofte medfører kommunikative vanskeligheder og dysartri.

Talen kan blive utydelig, stemmen kan blive svag og mimikken nedsat. Hovedsymptomerne med rysten, muskelstivhed, langsomme bevægelser og balanceproblemer kan desuden påvirke den kommunikative kompetence og hindre deltagelse i mange sociale sammenhænge.

Logopæden undersøger og vurderer de kommunikative vanskeligheder, og på baggrund heraf tages der stilling til, om der er behov for undervisning.

Undervisningens mål er at styrke eller vedligeholde evnen til at kommunikere. De pårørende inddrages i undervisningen, så de sammen med den parkinsonramte får det bedst mulige grundlag for at kommunikere på trods af sygdommen.

Undervisningen tilrettelægges som individuel undervisning eller i små grupper.

Såfremt der er behov for teknologiske kommunikationshjælpemidler, iværksættes en afprøvning i samarbejde med Handicapteknologiafdelingen på Center for Kommunikation.