Kognitive Hjælpemidler

Der findes en hel række hjælpemidler, som kan kompensere for blandt andet nedsat hukommelse, manglende fornemmelse for tid, manglende struktur og overblik.

Målgruppen er hovedsageligt voksne, men også børn har mulighed for at afprøve kognitive hjælpemidler. Der arbejdes ikke ud fra specifikke diagnoser, men ud fra de kognitive funktionsnedsættelser, det enkelte menneske oplever, at de har.

Kognitive problemer opstår som følge af forandringer i hjernen. Disse forandringer kan være medfødte eller kan opstå efter slag mod hovedet, en blodprop eller en blødning i hjernen, ligesom nogle sygdomme påvirker hjernen. Blandt sygdomme hos voksne, der påvirker de kognitive processer kan nævnes sclerose, parkinssons sygdom, epilepsi og de forskellige former for demens. Desuden kan voksne med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser have kognitive funktionsnedsættelser. Kognitive problemer kan også opstå, som følgevirkning af alkohol og stoffer.

Hos børn kan der være kognitive funktionsnedsættelser som følge af eksempelvis Autisme Spektrum Forstyrrelser, ADHD eller ADD.

 Hjælpemidler

Blandt de hjælpemidler, der findes er:

  • Elektronisk kalender, der viser ugedag, dato og måned.
  • Talende ure, der fortæller, hvad klokken er.
  • Alarmeringsredskaber, der kan hjælpe med at huske at tage medicin.
  • TimeTimer, der kan gøre tiden visuel og kan hjælpe med afgrænsning af aktivitet.

Der findes også tavler, der er udformet med henblik på at skabe struktur på enkelte dage eller en hel uge.

Blandt de kognitive hjælpemidler er også forskellige apps til tablet- og smartphoneteknologi.

 

Hvad tilbydes i en afprøvning?

  • Der tilbydes en indledende samtale for at afdække, hvilke funktionsnedsættelser, der skal kompenseres for.
  • Der tilbydes en afprøvning af hjælpemidlet i hjemmet over en periode, som skal afdække, om borgere får kompenseret for sine behov.

Afprøvning gennemføres via Center for Kommunikation, og det er bopælskommune, der bevilger hjælpemidlerne.

Tilbuddet gives i overensstemmelse med Servicelovens §112 og §113.