Samarbejdsrelationer

For at sikre koordination, og timing i rehabiliteringsforløbene for en enkelte borger samarbejder Hjerneskaderådgivningen med:

 • Kommunale forvaltninger:
  • Sagsbehandlere
  • Jobkonsulenter
  • Hjemmehjælpere/-vejledere/-sygeplejersker
  • Kommunale fysio- og ergoterapeuter
  • Hjerneskadekoordinatorer
 • Privatpraktiserende læger
 • Sygehuse, herunder neuropsykologer
 • Smertecentre
 • Uddannelsesinstitutioner