Skelnetab

Tab af evnen til at omsætte, det man hører til forståelig tale

Langt de fleste mennesker med en hørenedsættelse kan hjælpes med et høreapparat og dermed klare den almindelige kommunikation.
 
Men er der tale om et stort skelnetab, kan det lyde som en radio "udenfor station", - man kan høre, at der bliver sagt noget, men ikke helt, "hvad" der bliver sagt.
 
Nogle af ordene forsvinder, så man må gætte sig til sammenhængen. Dette er meget trættende, og giver den hørehæmmede og de pårørende en stor udfordring i at gøre kommunikationen så tydelig som muligt.

Det kan være meget svært at forstå og acceptere, at et høreapparat ikke kan kompensere for et skelnetab.

Der findes tekniske hjælpemidler, som i visse situationer kan gøre høresituationen lettere. Disse kan med fordel afprøves.
Tekniske hjælpemidler kan kompensere, men ikke kurere et skelnetab

Har man et skelnetab, er det vigtigt, at man har kendskab til høretaktik

Gode råd - kommunikation med hørehæmmede

Se folder om ”skelnetab" under kurser nederst på siden og "Gode råd - kommunikation med hørehæmmede" under foldere nederst på siden.

Se links til Høreforeningen og Nemholt under links.