Stammen

Ved stammen er talen præget af gentagelser, blokeringer og forlængelser på enkelte ord eller dele af ord.

Stammen kan være forbundet med selvværdsproblemer og angst for at tale.

Stammens udtryk afhænger af den aktuelle situation, og stammen udvikler sig til stadighed i samspil med omgivelserne og omgivelsernes reaktioner på stammen.

Logopæden undersøger og vurderer de kommunikative vanskeligheder, og der tages herefter stilling til, om der skal iværksættes undervisning.

Der udarbejdes en individuel undervisningsplan sammen med eleven.

Undervisningens mål er, at eleven bliver bedre til at kommunikere verbalt.

Impulsivitet og spontan tale prioriteres således højt, så elevens talelyst styrkes.

Det er desuden et mål, at den enkelte elev får større indsigt i sin egen stammen og viden om stammen generelt.

Undervisningen foregår som eneundervisning eller i grupper.

Center for Kommunikation arrangerer i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kommunerne kurser for børn, der stammer.