Stemmevanskeligheder

Stemmevanskeligheder kan opstå som følge af uhensigtsmæssig brug af stemmen, eller der kan være tale om organiske vanskeligheder som f.eks. hævelse af stemmebåndene eller lammelse.

Stemmevanskelighederne kan vise sig som hæshed, klumpfornemmelse i halsen, smerter eller stemmesvigt. Problemerne kan forværres, hvis man har et stemmekrævende erhverv.

Logopæden undersøger og beskriver stemmevanskelighederne. Herefter vurderes det, om der er behov for stemmeundervisning.

Før undervisningens start indhentes en halslægeerklæring.

Der udarbejdes en individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren.

Undervisningen kan foregå individuelt eller i mindre grupper.