Svagsynsoptikeraftale

Synsafdelingen har to optikere ansat. De fungerer først og fremmest som konsulenter for borgere med synsproblemer og deres pårørende.

Center for Kommunikations medarbejdere, autoriserede optikere i de tilknyttede kommuner, kommunale samarbejdspartnere, praktiserende øjenlæger (se oversigt under Synsafdelingens samarbejdsrelationer) samt øjenafdelingerne på Regionshospitalerne er dog naturligvis også velkomne til at konsultere centrets optikere.

Synsafdelingen har desuden indgået samarbejdsaftale med tre autoriserede optikere fordelt geografisk i det område Center for Kommunikation betjener. Optikerne har alle speciel baggrund, viden og erfaring med afprøvning og udmåling af svagsynsoptik.

Synsafdelingen kan henvise svagsynede borgere til en undersøgelse hos en af de fire samarbejdsoptikere (se under "Synsafdelingens samarbejdsrelationer). Dette sker altid på baggrund af en forudgående øjenlægeundersøgelse. Optikeren udarbejder en rapport efter undersøgelsen. Denne sendes til Synsafdelingen.

I visse komplekse sager foretages den optiske udredning af Synsafdelingens optikere.

I tilfælde, hvor borgeren får bevilget briller eller anden hovedbåren optik af hjemkommunen, er der frit leverandørvalg. Optikken kan fremstilles af svagsynsoptikeren, af borgerens frit valgte optiker eller i enkelte tilfælde af Center for Kommunikations optikere. Genbrug af optik finder anvendelse, hvor det er muligt.

Optikken skal kunne fremstilles uden egenbetaling. Hvis borgeren har specielle ønsker til brillestel og brilleglas kan egenbetaling dog forekomme.

Synsafdelingen og de tre samarbejdsoptikere koordinerer deres arbejde ved jævnlige møder med baggrund i en pris- og samarbejdsaftale.

Prisaftalen revideres løbende og ligger til grund for afregninger mellem de tilknyttede kommuner og de tre samarbejdsoptikere på svagsynsområdet.

Den oprindelige prisaftale har været til høring i Danmarks Optikerforening.