Synsafdelingen

Synsafdelingens tilbud henvender sig til blinde og svagsynede med synsstyrker på 6/18 (0,33) eller derunder, og til personer med en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse