Synsafdelingens opgaver:


Synsafdelingens tilbud retter sig mod børn og voksne, der har nedsat synsfunktion eller en varig øjenlidelse. Målet med indsatsen er at give synshæmmede borgere mulighed for at fungere optimalt i dagligdagen.

 Primæropgaverne er:

  • Specialundervisning til blinde og svagsynede, herunder kompenserende undervisning i ADL (Almindelig Dagligdags Livsførelse) og undervisning i at orientere sig og i at færdes sikkert i henhold til lov om specialundervisning for voksne og i henhold til folkeskoleloven.
  • Sagsbehandling af ansøgninger om optik- og optikunderstøttende synshjælpemidler og forbrugsgoder i henhold til § 112 og § 113 i lov om social service.
  • Undersøgelse, afprøvning og vurdering af øvrige synshjælpemidler, eksempelvis mobilitystokke, talende ure og talende vægte m.m.
  • Instruktion, undervisning og vejledning i brug af hjælpemidler til blinde og svagsynede.
  • Vejledning til pårørende og samarbejdspartnere.
  • Vejledning i forbindelse med fastholdelse i arbejde.
  • Vejledning om den rigtige belysning til svagsynede
  • Administration af en genbrugsordning af synshjælpemidler.
  • Synsafdelingen løser opgaverne i tæt samarbejde med øjenlæger, specialoptikere og andre fagpersoner samt interesseorganisationer