Vejledning for børn og unge med synshandicap

Center for Kommunikation tilbyder vejledning til børn og unge, der er tilmeldt Synsregistret ved Statens Øjenklinik, Kennedy Instituttet. Børn tilmeldes Synsregistret, når deres visus er 6/18 eller derunder, ved synsfelt på under 10 grader og ved cerebral synsnedsættelse. Når et barn tilmeldes Synsregistret får Center for Kommunikation besked om dette, og derefter tilbydes familien besøg af synskonsulenten.

Synskonsulenten samarbejder primært med hjemmet og kommunen. Derudover med øjenlæger, optikere samt de landsdækkende institutioner Synscenter Refsnæs og Døvblindecentret.

Vejledningen foregår i hjemmet, og hvor barnet / eleven passes eller går i skole.

Synskonsulentens opgave er sammen med forældre, dagplejere, pædagoger og lærere at beskrive barnets synsevne og synsfunktion og ud fra dette sætte relevante tiltag i gang, så barnet får optimale udviklings- og læringsbetingelser. Dette kan være:

  • Ideer til synsstimulering.
  • Ideer til generel udvikling.
  • Testning af synsfunktionen og udviklingsniveau.
  • Afprøvning af hjælpemidler.
  • Undervisning af fagpersonale.
  • Indretning af lokaler.
  • Vejledning i lysets betydning.
  • Henvisning til kurser for familien, barnet og fagpersonale.
  • Undervisning i mobility og ADL.

Synskonsulenten afholder kurser for fagpersoner (se kursus), og laver ad hoc kurser f.eks i forbindelse med opstart i ny institution eller i forbindelse med andre overgange.

Synskonsulenten kan kontaktes på Center for Kommunikation tlf: 96 28 49 00 eller på mail: cfkle@herning.dk