Taleafdelingen

Taleafdelingen tilbyder udredning og afdækning af sproglige problemområder samt undervisning, rådgivning og vejledning til borgere med kommunikationsvanskeligheder, taleproblemer, stemmelidelser og læsevanskeligheder.

I afdækningen anvendes anerkendte og standardiserede tests og screeninger.

Undervisningen gives i henhold til lov om kompenserende specialundervisning for voksne på baggrund af en individuel undervisningsplan, som er udarbejdet sammen med borgeren.

Der arrangeres kurser for pårørende, kurser for tværfaglige teams og personale fra kommunale institutioner og forvaltninger.

I specielle tilfælde samarbejdes der med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om udredning af børns sproglige funktionsniveau.

Borgere i Herning kommune og i samarbejdskommunerne kan henvende sig direkte til Center for Kommunikation med anmodning om talepædagogisk vurdering.

Personer, der er indlagt på hospitaler, kan også henvises af læger, terapeuter eller regionale talepædagoger.

Henvisning kan ske af privatpraktiserende læger og halslæger.

Kontakt afdelingsleder Kathrine Anderskou for nærmere oplysninger.