Tilbud til erhvervsaktive.

Mange høreapparatbrugere oplever hørevanskeligheder i forbindelse med deres arbejde. Ofte skal der mere end et høreapparat til at få løst vanskelighederne.

Erhvervsaktive har derfor mulighed for at rette henvendelse til Center for Kommunikation for at få hjælp til en løsning.
Der tilbydes en samtale, der afdækker og systematiserer høreproblemerne i forhold til arbejdssituationen. 
Der gives vejledning om løsningsmuligheder. Det kan være særlige hjælpemidler til arbejdsbrug, arbejdspladsindretning, personlig assistance og / eller deltagelse i et kursusforløb (se  folder "Kursus for erhvervsaktive" under foldere).

Hvis der er behov for hjælpemidler / arbejdsredskaber:

 • Borgeren vejledes om ansøgningsprocedure i forhold til sit lokale Jobcenter
 • Der indhentes høreoplysninger vedrørende seneste behandling – høreapparatbehandling, høretekniske hjælpemidler.
 • Samtale med borgeren enten på Center for Kommunikation eller på arbejdspladsen med henblik på vurdering af arbejdssituation.
 • Valg af muligt hjælpemiddel drøftes.
 • Der foretages afprøvningen af hjælpemidlet på CFK eller på arbejdspladsen. Desuden kan der indgås aftale med eksternt firma om opsætning og afprøvning.
 • Der gives undervisning / instruktion til borgeren.
 • Efter aftale gives information til arbejdspladsen
 • Der sendes udredning til Jobcentret

Arbejdspladsindretning:

 • Borgeren vejledes om ansøgningsprocedure i forhold til sit lokale Jobcenter
 • Der indhentes høreoplysninger vedrørende seneste behandling – høreapparatbehandling, høretekniske hjælpemidler.
 • Samtale med borgeren og leder på arbejdspladsen med henblik på vurdering af arbejdssituation.
 • Der gives information om støj, akustik, hørelse til arbejdspladsen
 • Vejledning / rådgivning om løsning af støj- og akustikproblemer.
 • Der sendes udredning til Jobcentret

Personlig assistance:

 • Borgeren vejledes om ansøgningsprocedure i forhold til sit lokale Jobcenter
 • Der indhentes høreoplysninger vedrørende seneste behandling – høreapparatbehandling, høretekniske hjælpemidler.
 • Samtale med borgeren og lederen på arbejdspladsen med henblik på vurdering af arbejdssituationen.
 • Der sendes udredning til Jobcentret

Kursusforløb
Et kursusforløb over 5 aftener i efteråret, som er tilrettelagt specielt for erhvervsaktive med høretab.
Et forløb som giver kendskab til hørelse, høreapparater, hjælpemidler, kommunikation, indsigt i lovgivningen samt drøftelse af fælles problemstillinger.

Se link til ansøgningsskema under links.