Tilbud til unge

Rådgivning
Unge med hørenedsættelse har ofte erfaringer med specialpædagogisk støtte og kompenserede hjælpemidler fra deres opvækst og deres tidligere skolegang. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har sammen med grundskolen sikret, at den unge har fået den rigtige støtte og samtidigt sikret den opfølgende indsats.

Ved overgang til en ungdomsuddannelse er den unge i langt højere grad afhængig af egen indsats. Det betyder, at det er vigtigt at kende mulighederne for høreapparatbehandling, for at få høretekniske hjælpemidler og for at få relevant specialpædagogisk støtte i sin ungdomsuddannelse.

Flytte hjemmefra
Når du skal flytte hjemmefra og i egen bolig, kan du have brug for at få flyttet høretekniske hjælpemidler eller at søge nye. 
Du kan kontakte Center for Kommunikation for at få vejledning.

Uddannelse
Når du skal starte på uddannelse, kan du have brug for vejledning om hvilke støttemuligheder, der er at få i forbindelse med uddannelsen – det kan være høretekniske hjælpemidler, studiestøtte, mulighed for information om hørelse til uddannelsesstedet eller noget andet.

Du kan kontakte Center for Kommunikation for at få flere oplysninger om dine muligheder.
Du kan også læse om dine muligheder på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside: http://www.spsu.dk/

Center for Kommunikation har indgået aftale med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om udredning af specialpædagogisk støtte på uddannelsesområdet, således at elever på såvel ungdomsuddannelser som videregående uddannelser sikres den rette støtte.

Arbejde
For at fungere på en arbejdsplads, kan du have brug for en særlig telefon, et kommunikationssystem eller noget andet. 
Du kan kontakte Center for Kommunikation for at få vejledning om, hvordan du kan få hjælp.

Høreapparater
Når du er fyldt 18 år, skal du selv sørge for at følge op på din høreapparatbehandling. Du kan få foretaget ny undersøgelse med henblik på høreapparatbehandling:

  • Når der er gået 4 år siden, du sidst fik bevilget høreapparater eller
  • Hvis der er sket en markant ændring i din høresituation.

Du kan kontakte Center for Kommunikation for at blive indstillet til en ny undersøgelse på en offentlig høreklinik, eller du kan selv henvende dig.
Høreapparater fra en offentlig klinik er uden egenbetaling

Du kan også vælge en privat høreklinik. Høreapparater derfra er med en vis egenbetaling.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine høreapparater, kan du enten kontakte den klinik, hvorfra du har fået apparaterne eller Center for Kommunikation.

Se folder "ung med nedsat hørelse" under folder nederst på siden.