Tinnitus, lydfølsomhed, mènière

Tinnitus
Tinnitus er en oplevelse af lyd, som skyldes forandringer i hjernens centrale bearbejdning, som kun den ramte selv kan høre. Lydene kan have karakter af susen, hyletoner, maskinlyde m.m.. Tinnitus kan være lokaliseret til ét eller begge ører, lyden kan være konstant, eller vekslende både i styrke og varighed.

Tinnitus kan for mange være et mindre problem, men for nogle få bliver tinnitus så vold-som, at det medfører store problemer i dagligdagen.

Tinnitus ses ofte hos personer, som har fået en høreskade, men kan dog også forekomme hos personer med normal hørelse. Op mod 40 – 50 % af dem, der har tinnitus, får også problemer med lydfølsomhed, også betegnet som hyperakusis.

Hyperakusis
Hyperakusis er nedsat tolerance overfor almindelige dagligdagslyde, som skyldes 
forandringer i hjernens centrale bearbejdning af lyd. Det kan dreje sig om alle lyde eller specifikke lyde, som begynder at blive voldsomt ubehagelige og som ellers ikke plejer at være generende.

Ménière
Ménière er en af de mere sjældne øresygdomme. Den medfører anfald af svimmelhed, som kan medføre opkastninger, tinnitus, trykfornemmelse i øret og svingende 
hørenedsættelse. Nogle har symptomerne i lettere grad, hos andre kan de være meget 
voldsomme. 
Ménière kan for nogle afhjælpes med medicinsk behandling.

Center for Kommunikation
Center for Kommunikation tilbyder tinnitus informationskursus samt en eller flere samtaler, for personer med tinnitus og deres pårørende. Indholdet varierer efter det individuelle behov.

Se folder om "Tinnitus, ménière og lydfølsomhed" under foldere nederst på siden.

Målet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af henholdsvis tinnitus, hyperacusis eller ménière samt give redskaber til bedre at kunne håndtere egen situation.

En samtale kan blandt andet omhandle:

  • Udredning af den enkeltes specifikke problemer
  • Gennemgang af høreprøver, ørets anatomi og nervebaner
  • Hjernens opdeling
  • Psykiske reaktioner
  • Søvnproblematikker 
  • Aflednings- / defokuseringsstrategier generelt og i forhold til den enkelte. 
  • Afprøvning af relevante tekniske hjælpemidler