Tinnituskursus

Center for Kommunikation tilbyder tinnitus informationskursus samt en eller flere samtaler, for personer med tinnitus og deres pårørende. Tilbuddet varierer efter det individuelle be-hov.
Link - folder tinnitus, ménière og lydfølsomhed

Målet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af henholdsvis tinnitus, hyperacusis eller ménière, samt give redskaber til bedre at kunne håndtere sin egen situation.

Kurset / samtalen indeholder:

  • Udredning af den enkeltes specifikke problemer
  • Gennemgang af høreprøver, ørets anatomi og nervebaner
  • Hjernens opdeling
  • Psykiske reaktioner
  • Aflednings- / defokuseringsstrategier generelt og i forhold til den enkelte. Her bruges elementer fra flere forskellige teorier.
  • Oplysning om tekniske hjælpemidler

Afprøvning af relevante tekniske hjælpemidler kan efterfølgende foretages ud fra en kon-kret vurdering af behovet.

Deltagelse i kurset er gratis.

Nærmere oplysninger om kurset kan fås ved henvendelse til Center for Kommunikation på tlf. 96 28 49 00 eller cfk@herning.dk