Afasi

Afasi er en sprogforstyrrelse, som ofte opstår i forbindelse med apopleksi i venstre side af hjernen (en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning). Årsagen kan også være hjernesvulster, kvæstelser i hjernen eller lignende.

Afasien kan være:

  • ekspressiv. Det vil sige, at der kan være nedsat evne til at udtrykke sig mundtligt eller skriftligt.
  • impressiv. Det vil sige, at der kan være nedsat evne til at forstå talt og skrevet sprog.
  • både impressiv og ekspressiv.

Der kan være tale om helt eller delvis tab af sprogfunktionen.

Der kan også opstå kommunikationsvanskeligheder efter en skade i højre side af hjernen. Det kaldes kognitive kommunikationsforstyrrelser.
Ved kognitive kommunikationsforstyrrelser kan der være nedsat evne til at forstå humor og ironi, og sprogmelodien kan mangle. Der kan være svigtende empati og nedsat forståelse for almindelige samtaleregler.

Logopæden undersøger og beskriver de sproglige vanskeligheder.
På baggrund heraf vurderes det, om der er behov for logopædisk undervisning, rådgivning og vejledning til den afasiramte, til de pårørende og til relevante personalegrupper.

I samarbejde med den afasiramte udarbejdes en individuel undervisningsplan, der løbende evalueres.
Undervisningens mål er at udvikle den sproglige kompetence og kommunikationsevnen så optimalt som muligt.
Undervisningen kan tilrettelægges som individuel undervisning eller som gruppeundervisning.