Undervisning - synsnedsættelse og hjælpemuligheder

Et undervisningstilbud til personale, der arbejder med ældre personer, som ofte har et synsproblem. Undervisningen vil handle om, hvilke problemer en synsnedsættelse kan give i dagligdagen, og hvilke muligheder der er for at afhjælpe problemerne.

Antal deltagere: Max. 20 personer.

Varighed: 2 timer.

Sted: Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning eller på en lokal institution.

Undervisningstilbud til personale er gratis og udbydes efter behov. Henvendelse til Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. 96 28 49 00.