Vejledning for voksne med synsproblemer

Synsafdelingens tilbud henvender sig til voksne blinde og svagsynede, i almindelighed med synsstyrker på 6/18 eller derunder.

Synsafdelingens tilbud er:

 • Kompenserende specialundervisning i relevante aktiviteter i den blinde eller svagsynedes hverdag.
 • Rådgivning og vejledning om hjælpemidler m.v. til blinde og svagsynede.
 • Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere.
 • Rådgivning og vejledning om belysningsforhold.
 • I samarbejde med kommunerne at varetage genbrug af synshjælpemidler.
 • Synsafdelingen løser sine opgaver i tæt samarbejde med specialoptikere, øjenlæger og Dansk Blindesamfunds konsulenttjeneste.

Tilbuddet udgår fra Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Herning Kommune og henvender sig til borgere i følgende kommuner: Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer og Holstebro.

Hvis borgeren er visiteret til hjemmebesøg, vil én af Synsafdelingens medarbejdere aftale et besøg.

Et typisk hjemmebesøg vil indeholde en afklaring af følgende problemstillinger.              

 • Læsning
 • Kommunikation
 • Mobilitet
 • Indkøb
 • Madlavning
 • Spisning
 • Deltagelse i aktiviteter
 • Belysning

Efterfølgende foregår der en afprøvning af optik og optikunderstøttende hjælpemidler, f.eks. lys, samt opfølgning af evt. bevilget optik

Der foretages afprøvning af andre relevante hjælpemidler, f.eks. talende hjælpemidler, og  iværksættes undervisning i kompenserende teknikker i ADL og mobility.

ADL og Mobility.

ADL er en forkortelse af Activities of Daily Living og oversættes som Almindelig Daglig Livsførelse eller aktiviteter i hverdagslivet.  ADL anvendes meget bredt i Danmark i det begrebet anvendes om samtlige daglige gøremål i relation til personlig omsorg, hjem, arbejde og fritid.

For den svagsynede eller blinde vil ADL undervisningen typisk indeholde brug af kompenserende teknikker til madlavning, spisning, personlig hygiejne, tøjvask, rengøring og kommunikation.

Undervisning kan være individuel i borgers eget hjem eller som holdundervisning på Center for Kommunikation (se også kurser)

Mobility er evnen til at kunne færdes selvstændigt, selvom man har en synsnedsættelse. At færdes selvstændigt er ofte nødvendigt, hvis man skal deltage i almindelig dagligdags aktiviteter. På den måde bliver mobility en del af ADL begrebet.

Undervisning i mobility indbefatter teknikker i brug af lang hvid stok eller markeringsstok, samt strategier for at kunne orientere sig og færdes sikkert såvel inde som ude.

Undervisningen vil typisk indeholde ruteindlæring, kendemærker, beskyttelsesteknikker, søgeteknikker og kikkerttræning. Desuden vil der tilbydes undervisning i ledsageteknik til den svagsynede eller blinde samt dennes netværk (pårørende, kontaktpersoner m.fl.)

 I undervisningen arbejdes der også med at udnytte andre sanser end synssansen til at orientere sig med, f.eks. høresansen, følesansen, lugtesansen mm.