ZoomText og EDB

Kurset henvender sig til svagsynede, der har fået bevilget forstørrelsesprogrammet ZoomText eventuelt med taleunderstøttelse.

Der undervises i brug af forstørrelsesprogrammet og dets muligheder til kommunikation på computeren.

Antal deltagere: 4.

Varighed: 5 uger med undervisning 1 gang ugentlig á 2½ time.

Undervisere: Medarbejder fra henholdsvis Handicapteknologiafdelingen og Synsafdelingen.

Sted: Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning eller evt. et sted i samarbejdskommunerne..

Visitation til kurserne for blinde og svagsynede sker efter henvendelse til:
Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. 96 28 49 00.

Pris: Det er gratis at deltage i kurserne, og for blinde og svagsynede kan transportudgifter refunderes efter gældende regler.